Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2014

rewelacyjnie
Facebook
Reposted fromweightless weightless vianikotyna nikotyna
rewelacyjnie

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viabadgirl badgirl
Sponsored post
feedback2020-admin
rewelacyjnie
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viamaybeyou maybeyou
rewelacyjnie
Ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból. Kojarzą go z bezpieczeństwem. Mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni.
— "Ślepnąc od świateł" czyli Żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viairbjarbirb irbjarbirb
rewelacyjnie
2036 a564 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadgirl badgirl
rewelacyjnie
7533 d250 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairbjarbirb irbjarbirb
rewelacyjnie
0554 e7d3 390
Reposted fromretaliate retaliate viairbjarbirb irbjarbirb
rewelacyjnie
7497 c453 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
rewelacyjnie
9565 0638 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairbjarbirb irbjarbirb
rewelacyjnie
8254 e2b9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairbjarbirb irbjarbirb
rewelacyjnie
7316 a214 390
Reposted fromfelicka felicka viatwarze twarze
rewelacyjnie
0778 1e5b 390
Reposted fromlaters laters viathelittleprince thelittleprince
rewelacyjnie
1461 416d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianikotyna nikotyna
rewelacyjnie
Daj czasem jakiś znak życia. Przecinek wystarczy.
Reposted fromteaholic teaholic viatwarze twarze

December 22 2014

6639 4947 390
Reposted fromtwice twice viaforeveryoung foreveryoung
rewelacyjnie
rewelacyjnie
2139 6c2b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamariola mariola
rewelacyjnie
9707 f92a 390
rewelacyjnie

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamartuszka martuszka

December 15 2014

rewelacyjnie
6938 2576 390
Reposted fromproof proof viabadgirl badgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...